کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی

 • ارسال پیامک جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی
 • ارسال پیام انبوه و اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی
 • ارسال و دریافت پیام کوتاه جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان
 • اعلام شروع کلاسهای تئوری / عملی از طریق ارسال اس ام اس
 • تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/ قبولی و یا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • ارسال پیام کوتاه هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان
 • اطلاع رسانی پیامکی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس ...)
 • رسیدگی به درخواست های واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه سفیرک
 • ارسال اس ام اس جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه
 • سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه سفیرک
 • ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان
 • برگزاری نظر سنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی
 • ایجاد سامانه دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات