کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان صنایع و معادن

شناسایی و بررسی نیازها و امکانات صنعتی از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

تشویق مردم به سرمایه گزاری صنعتی در طرح های مورد نیاز استان از طریق ارسال پیامک

ارسال پیام کوتاه در جهت شناسایی و حمایت از مخترعین

ایجاد ارتباط دو طرفه بین مراکز صنعتی، علمی و دانشگاهی از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

تنظیم گزارش ها و اطلاعیه ها جهت افکار عمومی از پیشرفت بخش صنعت و معدن از طریق ارسال و دریافت پیام

اطلاع رسانی در مواقع ضروری با ارسال پیامک انبوه

رسیدگی به درخواست های واصله از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیامک جهت هماهنگی و همکاری با واحدهای زیربط

آموزش کارشناسان و واحدهای مختلف صنعتی از طریق ارسال اس ام اس

اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران با ارسال پیامک

سازماندهی و اعلام گروه ها و واحدهای زیربط از طریق ارسال پیام کوتاه

معرفی خدمات صنعتی به عموم از طریق ارسال پیامک انبوه

ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء همکاران

ارسال بخشنامه ها و مصوبات کارکنان واحده های ذیربط با سامانه پیام کوتاه

برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیشبرد اهداف سازمان صنایع و معادن

ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات