کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی

شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیام کوتاه جهت پیشبرد اهداف سازمان

اطلاع از برگزاری گردهمایی های فرهنگی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

نظارت برفعالیت های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک

ارسال پیامک جهت برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت

ارسال پیام انبوه جهت گسترش فرهنگ انقلابی اسلامی

شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی، فرهنگی و هنری مناسب در توسعه فرهنگ دینی با پنل اس ام اس

جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

اعلام برگزاری مراسمات و جلسات کاری و عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک

ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و...) با پنل اس ام اس

برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیشبرد اهداف سازمان فرهنگ ارشاد اسلامی

ایجاد سامانه پیام کوتاه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات